حزب مشروطه ایران:

یشتر ایرانیان میهن‌پرست بر ضّد رژیم هستند .آنها ‏احساس می‌کنند که این رژیم حیثیت و احترام ‏کشورشان را جریحه‌دار کرده است و البته درست فکر ‏می‌کنند. ایرانیان با دیده حقارت به رژیم اسلامی ‏نگاه میکنند. و این به نظر آقای لوئیس بهترین دلیل ‏برای عدم استفاده از نیروی نظامی برای ساقط کردن ‏حکومت ایران است. حمله نظامی هدیه‌ای خواهد بود ‏برای حکومت اسلامی و بسیج نیرو‌های میهن‌پرست، ‏هدیه‌ای که رژیم در حال حاضر از آن بی‌بهره مانده ‏است . سیاست درست در قبال ایران آن خواهد بود ‏که به نهضت‌هایی‌ شبیه نهضت سبز بها داده شود . ‏باید حساب رژیم را از مردم جدا کرد. وقتی‌ اوباما به ‏ریاست جمهوری رسید پیام درود برای رژیم فرستاد ‏که البته بهتر بود این پیام را برای مردم ایران ‏می‌فرستاد. پروفسور لوئیس معتقد است در طول ‏جنگ سرد ایالا متحده و شوروی هر دو سلاح اتمی ‏داشتند و هر دو طرف می‌دانستند که غیر محتمل ‏است که طرف دیگر از این سلاح استفاده کند.

 

برو به آدرس