«شبکه ایران»:

بر اساس اسناد منتشر شده از سوی وزارت خارجه انگلستان، اسدالله عسگراولادی حدود 18 ماه پس از ثبت شرکت HASSAS در لندن، در تاریخ 15 سپتامبر 1981 ( 24 شهریور 1360 ) مهمان ایان مکردی دبیر اول اقتصادی سفارت انگلیس در تهران بوده است. بر خلاف آنچه تصور می شود مذاکرات انجام شده به هیچ عنوان اقتصادی نیست ...

برو به آدرس