alarabiya.net:

خواندن ترانه فولکلور کردی توسط شهرام ناظری خواننده سنتی ایرانی در کنسرتی در شهر کرمانشاه، خشم شماری از سایت‌های ایرانی را بر انگیخت. 

در بخشی از این ترانه فولکلور کردی آمده است: «من منالی کرد/ فارسی نیزانم/ کرماشانیگم/ فارسی نیزانم/ وه زوان کوردی قه ضات لجانم.». 

برو به آدرس