Reyhaneh Jabbari Facebook:

فردا روز اعدام نیست . دختر ایران هنوز نفس می کشد ...
اگرچه هنوز خانواده سربندی به بخشش رضایت نداده اند, اما تلاش جمعیت دانشجویی امام علی, و فعالین حقوق بشر در داخل و خارج کشور که بسیاری از هموطنان و هنرمندان و برخی از خانواده شهدا را همراه ...خود کردند و برای رضایت و بخشش کوشیدند ، موفق شدند اجرای حکم را تا تاریخ نامعلومی به تعویق بیندازند

برو به آدرس