قصه شهر جادو:

عکسی  که توسط گوشی تلفن همراه (موبایل) فرد از خودش میگیره ، اما جدای نوع دسته
جمعی اون که تو اسکار امسال مد شدش وبهرام رادان هم تقلید کرد ......یک- سلفی آیینه ای که ....

برو به آدرس