هابیلیان:

همزمان با مخالفت برخی محافل رسمی عراق با ادامه حضور گروهک منافقین خلق در خاک این کشور، یک نماینده پارلمان نیز تاکید کرد: گروهک منافقین با القاعده و «داعش» تفاوتی ندارد.

برو به آدرس