mashreghnews:

 

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از وزیر دارایی این رژیم بخاطر کوتاهی در اجرای تعهدات این وزارتخانه و عدم افزایش حقوق نیروهای ذخیره ارتش به شدت انتقاد کرد.
 به گزارش مشرق، شریان نیوز به نقل از روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت نوشت: موشه یعالون وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از وزیر دارایی این رژیم انتقاد کرد و گفت که این وزارتخانه هیچ توجهی به وضعیت مالی نیروهای ذخیره نداد.
 

 

برو به آدرس