حزب مشروطه ایران:

با دُرود خدمت مدیران بالاویزیون،

در رابطه با نوشته زیر در سامانه شما، تمایل خود را برای شرکت در برنامه شما و معرفی حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) ابراز داشته و امیدوارم در آینده نزدیک بتوانیم با هم در باره آینده ایران و نظرگاه‌های این حزب به گفتگو بنشینیم.

http://bala-vision.blogspot.de/2013/10/blog-post.html

برای آگاهی هر چه بیشتر شما و بینندگان شما با اندیشه مشروطه‌خواهی و آنچه در منشور این حزب درج شده است، می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه کنید.

منشور حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات)
http://irancpi.net/ir/hezb/esnad-hezbi/2013-03-11-17-25-27.html

اساسنامه حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات)
http://irancpi.net/ir/hezb/esnad-hezbi/esasname.html

حزبی برای اکنون و آینده ایران
http://irancpi.net/ir/hezb/esnad-hezbi/hezbi-beray-eknon-ve-ayende-iran.html

در باره ما
http://irancpi.net/ir/about-us-ir.html


امیدوارم که در آگاهی‌رسانی به مردم ایران و آینده‌نگری هر چه بیشتر برای کشورمان کوشاتر باشیم.


ارادتمند
بهمن زاهدی

مدیر سامانه‌های حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات)

 

برو به آدرس