حزب مشروطه ایران:

آيا براستی برای ملتی بيزار از حکومت‌اسلامی «فرصت» تازه‌ای فراهم آمده است تا انحلال‌طلبان، بخصوص در داخل کشور، بتوانند از آن حداکثر استفاده را کرده و حتی اگرچه در کوتاه مدت به انحلال کامل حکومت دست نيابند، لااقل امتيازات چشم‌گيری به سود مردم از آن بگيرند؟ پاسخ به اين پرسش کار آسانی نيست. اما من يک علامت عمده را در اين ميانه بوضوح می‌بينم: اسلاميست‌های اصلاح‌طلب سکوت کرده‌اند!

برو به آدرس