بهنام محمدی

کسی از زندانیان مناطق سیل‌زده خبر دارد؟

ساکنان مناطق سیل‌زده یا خانه وکاشانه‌ خود را ترک کرده‌اند و یا بر بام‌های خود بسر میبرند و یا در گرفتار آمده‌اند.

در این میان معلوم نیست چه بر سر این مناطق آمده است.