شقایق

اولویت در تخصیص بودجه و امکانات

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی: «بودجه‌ی سیل را به کاهش بی‌بندوباری (مبارزه با بدحجابی) اختصاص دهید، اثر بی بندوباری از سیل و زلزله کمتر نیست.»