مانا نیستانی:

"به مناسبت زادروز بهرام بیضائی
نمایشنامه‌نویس، محقق، کارگردان تئاتر و سینما که همواره منتقد بوده و با قدرت سازش نکرده. آثار بیضائی نمایشگر دغدغه‌های هنرمند نسبت به انسان ایرانی معاصر است، توجه او به تاریخ، از آن روست که درد امروز ما را ناشی از فراموش‌کردن دیروز و پوشاندن زخم‌های درمان‌نیافته قدیم می‌داند."