کاریکاتوری از کیانوش رمضانی برای کمپین یونایتد اسکچز برای آزادی مهدی رجبیان.