Happy Norooz 1395 from Amin Haghshenas on Vimeo.

ویدیوی انیمیشن جالبی که می بینید توسط جوان هنرمندی به نام امین حق شناس خلق شده. وقتی آن را در صفحه فیس بوکش گذاشته با واکنش شدید برخی افراد روبرو شده که از او به دلیل اینکه تنها تصویر مردان را در حال رقص و پایکوبی به مناسبت نوروز گذاشته شدیدا انتقاد کرده اند. او هم به آنها پاسخ داده که برای این که بتواند "رقص" را در انیمیشن خود به تلویزیون ببرد، تنها از کاراکترهای مرد در این کار استفاده کرده. نگاهی بیندازید به این گفت و گو ها روی صفحه آقای حق شناس.

کامپوزیت و انیمیشن از امین حق شناس

موسیقی از هانی رجبی