کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران: محمد داوری، زندانی سیاسی که پس از پایان دوران محکومیت خود باید ۲۵ مرداد ماه از زندان آزاد می شد هنوز در زندان اوین به سر می برد. برادر این روزنامه نگار زندانی به کمپین بین اللملی حقوق بشر در ایران گفت که به دلیل مرخصی ۴۵ روزۀ این زندانی در سال ۱۳۹۲، او به ۴۵ روز حبس مضاعف و پرداخت ۳۰۰ هزار تومان جریمه محکوم شده است و به همین دلیل تاریخ آزادی او به تاریخ هفتم مهرماه موکل شده است.

بیژن داوری، برادر این زندانی به کمپین گفت: «ما متوجه نمی شویم که چرا باید مرخصی محمد هم حساب شود، آخر مرخصی بوده واو خودش از زندان بیرون نزده است! طبق حقوق زندانیان هر زندانی می تواند در طول دوران حبسش به مرخصی بیاید. به محمد فقط یکبار در طول پنج سال حبسش مرخصی داده شد تا در مراسم ختم برادرش شرکت کند. محمد ۲۵ اسفند ماه سال ۱۳۹۱ پس از فوت برادرش به مرخصی آمد و اوایل اردبیهشت ماه ۱۳۹۲ نیز به زندان بازگشت.»

بیژن داوری در خصوص نحوه مرخصی گفت: «در ابتدا به محمد چند روز مرخصی داده بودند که بعد وقتی تلفنی تماس گرفتیم تا مرخصی او را تمدید کنیم گفتند هر وقت خودشان خواستند به وثیقه گذار او تماس می گیرند تا خودش را به زندان معرفی کند. وقتی تماسی گرفته نشد محمد هم فکر می کرد مرخصی تمدید شده است تا اینکه از دادستانی به وثیقه گذارش تماس گرفتند تا خودش را به زندان معرفی کند، گفته بودند دیگر مرخصی جایز نیست و محمد هم به اوین برگشت.»

برادر این زندانی ادامه داد: «اما وقتی خودش را به زندان معرفی کرده او را به دلیل غیبت از زندان به ۴۵ روز حبس که مجموع زمان مرخصی بوده و جریمه نقدی محکوم کردند.»

محمد داوری، عضو سازمان معلمان ایران، جانباز جنگ و سردبیر وب سایت سحام نیوز(وابسته به مهدی کروبی)، در جریان حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در تاریخ ۱۷ شهریور ماه سال ۸۸ بازداشت شد. بازداشت او پس از انتشار نامه ای که مهدی کروبی به رییس مجلس خبرگان پیرامون آزار زندانیان سیاسی در بازداشتگاه کهریزک نوشت صورت گرفت. او پس از انتشار این نامه بازداشت شد و تحت فشار و شکنجه قرار گرفت تا علیه مهدی کروبی در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران اقرار کند.

مهدی کروبی در آن روزها طی نامه‌ای به دادستان تهران، مسئولیت تمام اسناد و فیلم‌هایی را که به عنوان مستندات وجود شکنجه و تجاوز جنسی در زندان‌های ایران ارائه کرده بود بر عهده گرفت و محمد داوری را تنها فیلمبردار مصاحبه‌ها عنوان کرد و گفت او هیج نقش دیگری در این ماجرا نداشته است. با این حال محمد داوری از سوی شعبۀ ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به ۵ سال حبس محکوم شد. او در حال حاضر در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می برد.

برادر محمد داوری با اظهار اینکه به تعویق افتادن آزادی او ناعادلانه است به کمپین گفت:‌«ما متوجه نمی شویم وقتی مرخصی محمد با اجازه مسولان بوده و با اتمام دوران مرخصی نیز محمد خودش را به زندان معرفی کرده است چرا حالا باید اینطور تنبیه شود؟ این رفتار معنی دیگری جز آزار زندانی ندارد. ما و خود محمد امیدوار بودیم که ۲۵ مرداد ماه آزاد شود. حالا باید تا هفتم مهرماه صبر کند.»