سحام نیوز: محکومیت مریم شفیع پور ، از هفت سال به چهار سال تقلیل یافت. محمود علیزاده طباطبایی ، وکیل مریم شفیع پور، با اعلام این خبر به خبرگزاری ایرنا گفت : این فعال دانشجویی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به هفت سال حبس و یک سال حبس تعلیقی محکوم شده بود که پرونده با اعتراض او به دادگاه تجدید نظر ارسال شد.

اتهام شفیع پور در کیفرخواست صادره ، تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام است و شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران پس از بررسی پرونده ، مدت محکومیت او را به چهار سال حبس کاهش داد که با یک سال حبس تعلیقی ، در مجموع ۵ سال می شود.

مریم شفیع پور ۲۹ ساله و دانشجوی مهندسی کشاورزی در مقطع کارشناسی در دانشگاه بین المللی امام خمینی  قزوین و از اعضای فعال کمیته زنان ستاد دانشجویی مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود.