در این یادداشت نکاتی پیرامون نام های آبتین، آوید و آوین  را با یکدیگر بررسی و مرور می کنیم
آبتین
صحیح آن آتبین است. آتبین: روح کامل، انسان نیکو کار، از شخصیت های شاهنامه، نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی. او دومین کسی است که گیاه مقدس هوم را می فشرد و به پاس آن فرزند شایسته ای چون فریدون به او عطا می شود. آبتین توسط سربازان ضحاک گرفتار و کشته شد
نام پدر: همایون / نام همسر: فرانک / نام فرزندان: فریدون، برمایه، کیانوش 
داستان آبتین، به عنوان یکی از شخصیت های شاهنامه آورده شده است:  
فرانک بدو گفت ای نامجوی/  بگویم تو را هرچه گفتی بگوی 
تو بشناس کز مرز ایران‌زمین/  یکی مرد بُد نام او آبتین 
ز تخم کیان بود و بیدار بود/  خردمند و گُرد و بی‌آزار بود 
ز طهمورثِ گُرد بودش نژاد/  پدر بر پدر بر، همی داشت یاد 
آوید 
 واژه‌ای پارسی و نامی ایرانی است که پیشینه‌ اش به کیش زرتشت و ایران باستان بازمی‌گردد. برابرهای امروزی برای این واژه، «دانش» و «خِرَد» است.
 در زبان اوستایی، واژه های «آوید» و «ویدا»، به یک معنی به کار گرفته می شد
اگرچه بنا بر نوشته ی برخی از منابع "در ایران، این نام هم بر پسران و هم بر دختران نهاده می شود" اما به نظر نگارنده این نام ویژه و مخصوص  دختران است
 یک داروی استروئید آنابولیک با تأثیرات آندروژنیک است. این ترکیب پودر کریستالی سفید رنگ غیرقابل حل در آب، قابل حل در الکل، کلروفورم، اتر، استون و روغن های گیاهی است. این ترکیب در برابر تابش نور حساس است. 
آوین
ریشه ی اسم: کردی
معنی: (آو : آب + ین: پسوند نسبت)، به رنگ آب، مانند آب، زلال، پاک، (در کردی): عشق
نام وابسته
*
پژوهش و تدوین
دکتر منوچهر سعادت نوری 
*
================