بی بی سی فارسی کمپین حمایت از روحانی را آغاز کرده و در این راستا با دعوت از فرستاده های اصلاح طلب سعی میکند آیت الله قتل عام و اعدام های 67 را محور تخریب رقیب روحانی قرار دهد این در حالیست که همین بی بی سی فارسی و مهمانانش معلوم الحالش سال گذشته برای سه جانی آدمکش یعنی ری شهری و فلاحیان و دری نجف ابادی تبلیغ گسترده میکردند و خبری از سابقه آلوده به خون این افراد نبود. اصلاح طلبان داخل و خارج و مولایشان سیدمحمدخاتمی میگفتند و البته « تکرار میکردند » که به دری نجف آبادی و فلاحیان و ری شهری رای دهید.انوقت رئیسی از منظر اصلاح طلبان شده ایت الله قتل عام.رئیسی در جنایت انگشت کوچک دوستان آقای خاتمی مثل فلاحیان و ری شهری نمیشه...خیلی باید سرکلاس اینها بنشیند تا بتواند قتل عام را در حد ری شهری وفلاحیان درک کند چه رسد عمل....

آنتی استعمار