عکس های لحظه های بازی ایران و نیجریه که از روی تلویزیون گرفتم. رفته بودم به یک رستوران اسراییلی در نزدیکی اتاقم در شهر کوسکو (جنوب پرو) و با دو سه نفر خیلی دوستانه بازی را تماشا کردیم. کاش جام جهانی هر سال بود.

 

نمایش گالری در اندازه بزرگ