عکس : سجاد درویشکارگاه کمانچه سازی خرم آباد - خبرگزاری مهر : محمد حسن کاکاوند از سال 1370 تاکنون در کارگاه کوچکش در کنج حیاط خانه اش فارغ از هر دغدغه ای با سیم و خشک چوپ و خشک پوست مشغول به ساخت کمانچه است.

 

نمایش گالری در اندازه بزرگ