سومین جشنواره فرهنگی، ورزشی شمالغرب در شهرستان نیر

عکس : وحید مقدم

 

نمایش گالری در اندازه بزرگ