رضا رشیدپور/ مجری بیکار صدای و سیما
از تهران ویدئو ضبط می کنه و به قول خودش با این اینترنت ذغال سنگی منتشر می کنه