ایران اینترنشنال به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد محمدرضا نوری، عضو سپاه، که به اتهام قتل یک آمریکایی در عراق، به حبس ابد محکوم شده، سال‌ها در بغداد مشغول باج‌گیری بود و پس از بازگشت از سوریه به تهران، ۹ ماه به اتهام جاسوسی بازداشت شده بود.

گزارشی از مجتبا پورمحسن