در قسمت دوازدهم پادکست «دینگو» از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا، بررسی پارسی باستان را ادامه می‌دهیم و نگاهی به ساختار و دستور زبانش می‌کنیم. ریشه بعضی از کلمات امروزی فارسی را در پارسی باستان می‌‌‌‌‌‌‌یابیم. از اعداد و نام فصل‌های سال در این زبان کهن می‌گوییم و قسمتی از سنگ‌نوشته گنج‌نامه همدان و لوحی پیدا شده در تخت‌جمشید از خشایارشا را می‌‌خوانیم. تهیه و اجرا:‌ مانی پارسا با همراهی شهریار صیامی