او یک هفته پیش در فرانسه بازداشت و حکم ترک خاک برای او صادر شده است. ساناز قاضی‌زاده، ایران اینترنشنال گزارش می‌دهد