مجلس ایران، گزارش تحقیق و تفحص از فساد در شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، شستا، را تصویب کرد و به قوه قضائیه فرستاد. گزارشی که از تخلفات گسترده در شرکت‌های زیرمجموعه این ابربنگاه اقتصادی، با دخالت شبه‌امنیتی‌ها و مقامات ارشد نظام حکایت دارد.

گزارشی از مجتبا پورمحسن