تعطیلات آخر هفته و کاهش ساعات اداری، به جلسه علنی روز سه شنبه موکول شد. مخالفان تعطیلی شنبه، دلایل مختلف آوردند از جمله اینکه به گفته آنها، پیام اشتباهی به اسرائیل می‌دهد. موافقان اما می‌گویند که موجب کاهش خسارت اقتصادی و همچنین سهولت مبادلات اقتصادی و مالی با کشورهای دیگر جهان می‌شود.

فرین عاصمی گزارش می‌دهد.