از ابتدای فروردین تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، دست‌کم ۲۳ زن و دختر به دست همسر، پدر، براد، یا خواستگار سابق خود کشته شده‌اند. گفت‌وگو با صبا آلاله، روانشناس بالینی و فعال اجتماعی