جریان پادشاهی‌خواه تا چه اندازه توانسته مخالفان جمهوری اسلامی را در داخل و خارج از ایران با خود همسو کند؟ آیا تفکرهای مختلف درون این جریان، اصلا همبستگی با دیگر جریان‌های اپوزیسیون‌ را برمی‌تابند؟

میهمان‌ها:
فروغ کنعانی، تحلیل‌گر سیاسی
امیر سلطان‌زاده، تحلیل‌گر سیاسی