زهرا پورعزیزی با رضا صاحب‌داد در پاریس ملاقات کرده است؛ فیلمساز و نویسنده، متولد مشهد، از والدینی اهل بامیان و از قوم هزاره. او در این گفت‌وگو از زندگی متلاطم در مشهد، قم، تهران، سفیدسنگ، کابل و پاریس می‌گوید. هویتی تکه‌پاره؛ جابه‌جایی و رفتنی مدام؛ ۲۸ سال اضطراب و ترس همیشه‌حاضر از نداشتن اوراق هویت؛ محرومیت از حق زیست در خاکی که در آن به دنیا آمده؛ اخراج از ایران؛ وحشت از طالبان؛ و گریز  و مهاجرت.

رضا همچنین از تلاش برای کشف و یادگیری سینما می‌گوید و از آنانی که در سختی و مشقت ساخت فیلم او را یاری رساندند.