در این قسمت ویژه از مجموعه مستند «شاهد تاریخ» دکتر عباس میلانی، مورخ و رییس مرکز مطالعات ایران‌شناسی در دانشگاه استنفورد به تحلیل سیاست‌های آمریکا و متحدان غربی این کشور در قبال ماه‌های پایانی پادشاهی محمدرضاشاه پهلوی می‌پردازد. نویسنده کتاب «نگاهی به شاه» با استناد به اسناد تاریخی و مدارک منتشر شده از دوره انقلاب ۱۳۵۷ خورشیدی، موضوعاتی مانند برگزاری کنفرانس گوادلوپ، سفر ژنرال هایزر به ایران، و وجود دیدگاه‌های متفاوت در دولت جیمی کارتر درباره شاه را ارزیابی می‌کند.