ارزیابی مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از واکنش شهروندان به انقلاب ۵۷ در ایران.