حزب مشروطه ایران در بیانیه‌ای حمله فیزیکی به «هالو» را محکوم کرد. در این بیانیه تصریح شده که حرکاتی خودسر از این دست تنها این امکان را برای مخالفان دموکراسی فراهم می‌آورد تا از آب گل‌آلود برای خود ماهی بگیرند.

گفت‌وگو با فواد پاشایی، رایزن شورای مرکزی حزب مشروطه ایران