آیا با روشن تکلیف 28 مرداد تمام مشکلات ما حل میشود یا خیر از زبان احمد رضا بهارلو ؛ معنای حکومت و کابینه امنیتی روحانی چیست و چه حوادثی انتظار میرود ؛
سقوط بشار اسد و حکومت قاسم سلیمانی در سوریه ، مصر و چرخش اوضاع