من و تو: در برنامه ی این هفته یادی می کنیم از آقای جبار باغچه بان بنیان‌گذار نخستین کودکستان و نخستین مدرسه ناشنوایان ایران که در پرورش نونهالان جامعه به راستی بهترین باغچه بان بودن. گزارشی هم داریم در مورد سمینار بررسی مسائل آموزشی در ایران قدیم. به یک جشن تولد در کاخ نیاوران در سال ۱۳۵۶ هم دعوت داریم که خیلی جالب و دیدنی است. مثل هر هفته ترانه و فیلم هفته و گزارشات خبری دیگه در مورد درختکاری و دامپروری هم داریم. پس این نیم ساعت رو جایی نرین و حتما با ما باشین.