بی بی سی:

گروهی از استادان زبان و ادب فارسی در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور تاجیکستان، رئیسان و نمایندگان مجالس علیا و سفلی این کشور خواهان به رسمیت شناختن نام زبان پارسی و بازگشت خط پارسی در تاجیکستان شده‌اند. ‏

در تاجیکستان، زبان فارسی با نام "زبان تاجیکی" رسمی است و روسی، زبان "معاشرت بین‌المللی" به شمار می‌آید. ‏

رسم‌الخط زبان رسمی تاجیکستان روسی است.‏

برخی از رسانه‌های ایران هم به این موضوع پرداخته‌اند.‏

در چشم‌انداز بامدادی ٢٣ فروردین ١٣٩٨ (١٢ آوریل ٢٠١٩) داریوش رجبیان در این باره با اسفندیار آدینه، از دست‌اندرکاران تارنمای پارسی‌انجمن گفتگویی داشت.