با درودی دوباره  فرا رسیدن بهاری دوباره را خدمت یکایک شما نازنینان ایران زمین شاد باش میگویم و سالی فرخنده را برای شما خوبان آرزومندم