خیلی‌ عجیبه که که اینبار هیچ کدوم از دو نفر هوا دار پر و پا قرص امید نادان این ویدیو رو اینجا پست نکردند (چون مغایر با نظرات ایشون بوده:) )

و عجیب تر اینکه، من که از این شخص متنفر هستم، اینبار با عمده صحبت هاش و به خصوص در مورد سؤ استفاده اپوزیسیون خارج کشور در پشتیبانی از اعتراضات مردم، به طور کلی‌ موافق هستم.

میدونم که همین الان بلافاصه به "پشتیبانی از رژیم جمهوری اسلامی" محکوم میشم...... ولی‌ چکنم، همیشه نظر و عقیده واقعی‌ خودم رو بیان کردم، حالا اگه این‌دفعه به نفع رژیم در اومد......شرمنده...