سخنرانی در کنفرانس «حق حیات و کیفر مرگ در ایران» که به همت انجمن پژوهشگران ایران در ۳ و ۴ خرداد ۱۳۹۳ در دانشگاه کالیفرنیا در لوس آنجلس برگزار شد (از دقیقه 43 به بعد).

متن بسط یافته سخنرانی را در این جا ببینید.