عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۸ آذر ۱۳۹۱

مخالف جریان آب شنا کنید،سرتان را له می کنیم ...

و بالاخره روزی رسید که پرندگان یادشان آمد پرواز بلدند ...

ماهیگیری ...

حضرت اجل، در ماهیگیری نوبت بعدت، ما را هم صید کن،دیگر طاقت مرداب را نداریم.

با تشکر خودم

بیشتر