عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۸ آذر ۱۳۹۱

زنگ ها برای که به صدا در می آید؟

" ناسلامتی ما خودمان یک زمانی قاتل بودیم، محال است مرگ سعید امامی خودکشی باشد "

زورآزمایی خیابانی بعد از انتخابات کار درستی نیست،من از همه می خوام به این روش خاتمه بدن،اگر خاتمه...

کل ملت ایران بگوید بنی صدر باید بماند، بازهم من می گویم خیر

آیا رییس جمهور جدید مصر،آقای مرسی،راه جمهوری اسلامی و خمینی را می رود؟

مخالف جریان آب شنا کنید،سرتان را له می کنیم ...

واقعا مشکل اصلی جوون های ما، موی اونهاست؟

و بالاخره روزی رسید که پرندگان یادشان آمد پرواز بلدند ...

زن هم یک انسان است، یک انسان خوب

به نظر شما کدام گزینه عامل اصلی عقب افتادگی کشورهای جهان سومی مثل ایران است؟

بیشتر