عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۵ مهر ۱۳۹۱

ریدم ریدی رید ریدیم ریدید ریدیدند شد انقلاب —بالاترین
آنجا که سپاه هست در آن ظلمِ سیاه هست—گمنام
در اُورجی‌گاه: بگائید، بگائید، ما همه با هم هستیم.—خودم / خودم
نخوان، ننویس، نگو; بجز آنچه بتو می‌گویند، و برایت می‌نویسند‌ و می‌خوانند. —شکنجه‌گرِ سَتار بهشتی/ زندان اوین
اینجا زمان چقدر زود میگذره!!! ایران که بودم اینققققققدر زجر می‌کشیدم بعد نگاه می‌کردم می‌دیدم یه ثانیه گذشته!—دوستِ تازه‌ مهاجرم
بی‌شعور و بی‌ادب و پُرآشوب و تلخ و گران, دیگر نمی‌خواهم, شاید دیگران.—ام پی دی
به خاکِ آبا و اجدادی نگاه کرد و گفتا: "هر آنچه مالِ ما بود مالِ خود کرد."—ام پی دی

بیشتر