عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۵ مهر ۱۳۹۱

جنتی و مسائل عقلی و نقلی

زني را مي شناسم من

حماقت هم حد و حسابی دارد!

یادش بخیر، ترجمهِ شعری از فرامرز

بی‌ تو اما میروم، شعری از بابک کاتوزی

Adobe Photoshop CS2 مجانی

آلودگی

اینجا زندان است

ما داریم

بابک کاتوزی، رفتنت، ترجمهِ شعر

بیشتر