این مقاله ( دانش و سواد آریایی ها ) را علی لاریجانی و آنهایی که می گویند " ایرانیان قبل از آمدن اسلام به ایران سواد نداشتند" باید حتما بخوانند