در مملکت ایران همه چیز با پول بدست می اید، هرچیز را میشود خرید، وزارت، وکالت، منصب، شرف، ناموس، … تا در این مملکت اموالی که … بدست اورده اند گرفته نشود، تاوزرا، و وکلا از میان پول ها انتخاب میشوند تا تملق و بادمجان دورقاب چینی عامل پیشرفت باشد امید را باید کور کرد !

نویسنده : دکتر داود منشی زاده مجله : یغما » دی ماه ، سال ۱۳۲۷ ـ شماره ۱۰
(۲ صفحه ـ از ۴۶۶ تا ۴۶۷)