...میزان رسمی طلاق در آمریکا 60 درصد بوده و 40 درصد از متولدین در آمریکا حرامزاده هستند.

سردار نقدی با اشاره به حادثه اخیر در پادگان اشرف تصریح کرد: حمله ای که توسط مجاهدین عراقی به پادگان اشرف روی داد، مهمتر از عملیات مرصاد بود چراکه تعداد زیادی از سران پلید منافقین در یک روز نابود شدند.