گروه فرهنگی هنری صدا آماده همکاری با برنامه گزارن در جشنها ، میهمانیهای خصوصی

با برنامه های متنوع فرهنگی و هنری ، موسیقی ، نمایش طنز ، دی جی و ...