Kayhan London:

 

گوینده استرالیایی پرس تی وی

 همه چیز را نمی‌شود همه گاه گفت. برخی چیزها را اگر بگویی مردم گمان می‌کنند که زده به سرت. کارت هم بدتر می‌شود اگر پا به سن گذاشته باشی. یکی از بدبختی‌ها، که باورش برای دیگران دشوار است کاهش یافتن ِ سرعت دریافت گیرنده تلویزیون و رادیوی برخی از آدم‌های پا به سن گذاشته است. گاهی خبری که امروز پخش شده یکی، دو هفته  دیگر به گیرنده  تو می‌رسد....

 

برو به آدرس