خبرگزاری مهر:

 
دیدگاه های قالیباف پیرامون سیاست خارجی:
نفی شعاری هولوکاست به منافع انقلاب ضربه زد/ تحریم ها کاغذ پاره نیست
عضو ائتلاف پیشرفت در خصوص تحریم های غرب علیه ایران گفت: سخنان جنجالی ولی کم فایده و رفتارهای شعاری و نمایشی به ما ضربه زد و موضع برحق ما را تضعیف کرد.موضع قانونی ما تنها از طریق یک دیپلماسی هوشمند و عقلانی قابل تحقق است.زمانی می گفتند تحریم ها کاغذ پاره اند و اکنون می گویند فلج کننده اند و عامل همه مشکلات اند.این عدم عقلانیت از کجا نشات می گیرند.نگاه عقلانی می گوید که تحریم ها نه کاغذ پاره اند و نه رفع آنها حلال همه مشکلات.

 

برو به آدرس