سازمان مجاهدین خلق ایران:

گزارشات دریافتی از آخرین لحظات و صحنه قبل از اعدام زندانیان سیاسی رامین حسین پناهی؛ زانیار و لقمان مرادی؛ حاکی است هر سه زندانی مبارز کرد، قهرمانانه با خواندن سرودهای انقلابی و سر دادن شعارهایی علیه حاکمیت پلید ولایت فقیه به پای چوبه‌دار رفتند.

در جریان اعدام پاسدار رجبی گرداننده کل سپاه پاسداران استان کردستان و رئیس کل اطلاعات استان کردستان نیز در صحنه حضور داشتند تا خود از نزدیک بر اجرای این اعدام جنایتکارانه نظارت داشته باشند.

برو به آدرس